Registreer als nieuwe klant
Vul de gegevens van de ouders en maak hierbij gebruik van onderstaand formulier:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Voorletters:
Voornaam(*):
Tussenvoegsel:
Achternaam(*):
Geslacht(*):
Woonwijk:
Adres(*):
Postcode(*):
Plaats(*):
Geboortedatum(*):
Relatie met kind:
Nationaliteit:
Telefoonnummer privé 1:
Telefoonnummer privé 2:
Telefoonnummer werk 1:
Telefoonnummer werk 2:
Mobiel nr:
Fax nummer:
Nood telefoonnummer:
E-mail(*):
Naam rekeninghouder:
IBAN:
BIC:
Betalen via automatische incasso: Ja
Factuur via e-mail: Ja
BSN (BurgerServiceNummer)(*):

Beste ouder,

Welkom op het aanmeldformulier van KDV De Rode Bank. Door het invullen van dit formulier gaat u met ons een contract aan, voor het verzorgen van kinderopvang aan uw zoon of dochter op KDV De Rode Bank. Dit formulier bestaat uit twee pagina’s.

Eerst vult u uw eigen (ouder) gegevens in. Vergeet u niet uw burgerserviceummer in te vullen? Indien u ook uw bankrekening nummer invult, gaan de rekeningen via de automatische incasso. Het goed en compleet invullen van dit formulier is daarom van groot belang.

De gegevens van uw zoon of dochter kunt u op de volgende pagina invullen. Hierna geeft u een akkoord op de aanmelding van uw kind(eren). U ontvang een bevestiging van uw aanmelding per mail. Nadat wij uw aanmelding akkoord hebben bevonden, ontvang u van ons een plaatsingsovereenkomst. Indien dit contract ondertekend aan ons retour is verzonden, is uw plaatsing definitief en ontvang u van ons een mail dat alles akkoord is. Dan kunt u hier inloggen om al uw gegevens te wijzigen, facturen in te zien, en andere producten/diensten af te nemen.

Hartelijk dank voor het inschrijven van uw zoon of dochter bij KDV De Rode Bank! Wij wensen u en uw kinderen een fijne tijd toe op KDV De Rode Bank!

Met vriendelijke groet,
Team KDV De Rode Bank